ZŠ Volkovce

 • Čerstvé hlavičky

  Podporte svojim hlasom žiakov ZŠ Volkovce. Hlasovať môžete každý deň na https://www.cerstvehlavicky.sk/

  Ďakujeme.

 • Pravidlá pre ZŠ Volkovce od 3.mája 2021

 • DEŇ ZEME - 2.stupeň

  Od roku 1970 sa každoročne 22. apríla slávi Deň Zeme. My na sviatok Zeme nezabúdame a aj tento rok si ho žiaci pripomenuli aktivitami zameranými na šetrenie životného prostredia. Mladší žiaci na výtvarnej výchove maľovali malé zemegule s rukami a nohami, čím chceli vyjadriť, že Zem je živá a my žijeme v nej, preto sa o ňu starajme ako o seba a svojich blízkych. Starší žiaci zase pripravili pútavý panel a zapojili sa do prvého celoslovenského online EkoKvízu. 

  Tak milá Zem, všetko najlepšie k sviatku!  

 • DEŇ ZEME - 1.stupeň

  Deň Zeme

  So žiakmi na 1.stupni sme oslávili Deň Zeme tvorivo. Pri práci sme použili aj odpadový materiál, ale  využili sme hlavne šikovné ruky žiakov prvého až štvrtého ročníka. Vyzdobili sme si školu výrobkami, ktoré nám budú pripomínať 22. apríl aj v ďalšie dni, pretože Zem je len jedna a treba na ňu myslieť každý deň.

 • Pravidlá nástupu

 • Návrat detí 5.-7. ročníka do školy

  Návrat žiakov 5.-7.ročníka do ZŠ - 26.apríla 2021/pondelok/.

  Vyučovanie podľa dištančného rozvrhu, ktorý bude doplnený tak, aby vyučovací proces končil o 12,45h. 

  Podmienky nástupu pre všetkých žiakov 2. stupňa :

  Negatívny test žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní a vyhlásenie o bezinfekčnosti/ tlačivo 8a.

  Čestné vyhlásenie je možné odoslať prostredníctvom Edupage /nie skôr ako deň pred nástupom/ alebo priniesť ráno pred nástupom žiaka do školy.

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

  3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  riaditeľka školy

   

 • Darovanie 2% pre našu školu - Vaše deti

  Milí rodičia a priatelia školy!

  Termín darovania 2% sa kráti, preto pripomíname

  možnosť pomoci ZŠ Volkovce, do ktorej chodia aj Vaše deti.

  Tlačivo si môžete vyzdvihnúť priamo v našej škole, môžeme Vám ho na požiadanie zaslať aj emailom.

  Vyplnené tlačivá môžete priniesť do ZŠ Volkovce do 23.4.2021!

   Tlačivo môžete odovzdať aj na daňový úrad do 30.4.2021!

  Vopred Vám ďakujeme!

   

 • Návrat 8.a 9.roč. do ZŠ - 19.4.2021

  S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021

              ZŠ Volkovce obnovujeme školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku od pondelka 19.apríla 2021

                                                   Vyučovanie podľa dištančného rozvrhu!

  Podmienky nástupu: 

  Testy: otestovať sa musí aspoň jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a aj žiaci 8. a  9. ročníka.

  Čestné vyhlásenie 

  •  žiaci 8 a 9. ročníka : 8/a - / tlačivo je možné vyzdvihnúť si aj v ZŠ/ 
  • Platnosť testov – zákonných zástupcov i žiakov (8.a 9.ročníka ), u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

  Školské stravovanie bude zabezpečené.

 • 7.4.2021-vyučovanie nezmenené

  Na základe rozhodnutia ministra školstva z 30.3.2021 ZŠ pokračuje v nezmenenom režime.

  Žiaci 1.stupňa sa od 7.4.2021 vzdelávajú prezenčne - v škole.

  Naďalej platia tie isté podmienky pre vyučovanie - negatívny test jedného z rodičov nie starší ako 7 dní a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Žiaci 2.stupňa od 7.4.2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní - z domu.

  riaditeľka školy

 • Veľkonočné prázdniny

  Riaditeľka ZŠ Volkovce oznamuje žiakom a rodičom, že veľkonočné prázdniny sú v termíne od 1. apríla 2021 do 6.apríla 2021 /vrátane/. 

 • Deň učiteľov

  Ďakujem všetkým pani učiteľkám za prácu pri výchove a vzdelávaní detí
  a prajem všetko najlepšie ku Dňu učiteľov
   riaditeľka školy

 • Dôležitý oznam pre zákonných zástupcov pri podávaní prihlášok na SŠ

  Riaditeľstvo ZŠ Volkovce oznamuje zákonným zástupcom žiakov IX. ročníka, že 31.3.2021 budú žiakom vytlačené záväzné prihlášky na SŠ.

  Žiadame zákonných zástupcov a žiakov IX. ročníka, aby dňa 7.4.2021 v čase od 13:00h-16:00h prišli prihlášky na SŠ podpísať do budovy ZŠ Volkovce.

  Žiadame rodičov o dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení ( respirátor a minimálny odstup od seba 2m ) .

  PaedDr. Mária Považanová

  riaditeľka ZŠ

 • Zápis do 1.ročníka

  Vážení rodičia,

  zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v budove ZŠ Volkovce

   od 7.04.2021 do 9.04.2021 v čase od 13:00 do 16:00h.

  Z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

  Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

  a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

  Rodičia môžu svoje dieťa zapísať do 30.4.2021 aj formou elektronickej prihlášky.

  Elektronická prihláška | Základná škola Volkovce (edupage.org)

   

   

 • Informácie o zasielaní prihlášok na SŠ

  Riaditeľstvo ZŠ Volkovce oznamuje zákonným zástupcom žiakov IX. ročníka, že prihlášky na SŠ bude ZŠ Volkovce posielať v papierovej podobe. 

  Podpísanie prihlášky bude prebiehať v ZŠ Volkovce.

  O termíne podpísania prihlášky budeme zákonných zástupcov včas informovať.

  Na akékoľvek otázky ohľadom prihlášok na SŠ Vám ochotne odpovie výchovná poradkyňa Mgr. Kostolániová.

   

 • Dôležitý oznam 1. stupeň

  Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a v súlade s podmienkami uznesenia vlády SR bude od 8.3.2021 prebiehať prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.stupňa ZŠ prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

  Žiak pri nástupe do školy predloží: vyhlásenie typu 11a, a 11 c/ v prílohe/ a jeden zákonný zástupca negatívný test nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19 k nahliadnutiu, prípadne prefotený.

  Nástup žiakov od 7:15h do 7:55h. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu/ nie dištančného/.

  Obedy budú zabezpečené pre všetkých žiakov 1. stupňa, ktorí nastúpia 8.3.2021 do školy.

  ŠKD nebude v prevádzke.

  Do školy vstupujú iba zdravé deti, bez príznakov infekcie!!!

  Žiaci 2. stupňa pokračujú od 8.3.2021 v dištančnom vzdelávaní.

  PaedDr. Mária Považanová

  riaditeľka školy

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny budú v termíne od 1. marca 2021 do 5. marca 2021.

  Otvorenie školy od 8.3.2021 bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

  Prosíme sledujte pravidelne webstránku školy.

   

 • PODPORTE NAŠU ŠKOLU A DARUJTE 2% Z DANÍ

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a priatelia školy.

  Ďakujeme všetkým, ktorí doposiaľ podporovali prácu Základnej školy vo Volkovciach a Rodičovského združenia pri Základnej škole a ktorí sa tak rozhodli urobiť aj v tomto roku prostredníctvom  2 % (3 %) zo svojej zaplatenej dane z príjmov za rok 2020.

  Za vašu pomoc a podporu veľmi pekne ďakujeme.

  Názov: 

  S R R Z - R Z p r i Z á k l a d n e j  š k o l e

  Adresa: Školská č. 1

                    9 5 1 8 7 Volkovce

  IČO:  1 7 3 1 9 6 1 7 2 7 7 1

  Právna forma: Občianske združenie

   

   

 • Darčeky už dorazili

  Počas novembra sa žiaci našej školy zapojili do výzvy Ministerstva vnútra SR. Žiaci maľovali vianočné pozdravy, podarilo sa nám namaľovať 21 krásnych pozdravov. Kreslili najmenší prváčikovia, ale aj starší žiaci. Za odmenu im MVSR poslalo malý darček, na ktorý sa môžu v najbližších dňoch tešiť.

  Všetkým detičkám, ktoré sa zapojili, veľmi pekne ďakujeme.

 • Aktuálna informácia

  Na základe odporúčania RÚVZ v Nitre bude Základná škola Volkovce pre žiakov

   od 8.2.2021 zatvorená

  a nebude prebiehať prezenčné vyučovanie.

  Žiaci 1. a 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

 • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia,

  Pre nástup žiakov do školy je potreba testu jedného zákonného zástupcu, ktorý platí sedem dní. Škola musí vyžadovať kópiu testu, alebo kópiu dokladu, ktorý potvrdzuje výnimku z testovania. Oprávnenie na to máme v zmysle prílohy č. 11b - informácie pre dotknuté osoby. Zároveň budeme vyžadovať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom je potrebné uviesť pravdivé informácie o negatívnom teste alebo platnej výnimke z testovania. Žiak alebo rodič prinesie vyplnené tlačivo do školy 8.2.2021.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete v tejto správe a bude Vám zaslané aj prostredníctvom emailov.  

  Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

  Ďakujem za porozumenie.

  riaditeľka školy

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Volkovce
  Školská 1 951 87 Volkovce
 • 037 6304226
  Služobný telefón 0910505334

Fotogaléria