ZŠ Volkovce

Zoznam tried

Názov
prvá a druhá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Jakabová
tretia a štvrtá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Krajčiová
piata Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Kostolániová
šiesta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Vicianová
siedma Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miriam Lešťáková
ôsma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Chrenová
deviata Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Blažena Bieliková

© aScAgenda 2022.0.1312 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Volkovce
    Školská 1 951 87 Volkovce
  • 037 6304226
    Služobný telefón 0910505334

Fotogaléria