Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Volkovce
  Školská 1 951 87 Volkovce
 • 037 6304226

Štvrtok 20. 9. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Exkurzia Bratislava- Devín

 • Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa detí sa niesli v športovom duchu. Dňa 1. júna 2018 sa na našej škole konali Školské olympijské hry. Na začiatku podujatia boli žiaci prostredníctvom zaujímavej a vtipnej prezentácie oboznámení s históriou olympijských hier. Pred začiatkom súťaženia bol slávnostný nástup súťažných družstiev, kde počas znenia olympijskej hymny bol zapálený olympijský oheň a vztýčená olympijská vlajka. Po slávnostnej prísahe športovcov a rozhodcov sa všetci súťažiaci zapájali do disciplín ako napr. „ Orientačný beh“, „Skok do diaľky“, „ Prekážky“, „ Hod na cieľ “, „ Lukostreľba“, „Skákanie na trampolínach s profesionálnou trénerkou“. Najlepšie družstvá boli odmenené putovným pohárom riaditeľky ZŠ a ostatní účastníci dostali zmrzlinu a balíček so sladkosťami.

 • Malá finančná gramotnosť- Moje mesto

  Projekt je ukážkou vízie projektového vyučovania, ktoré abstrahuje od predmetu a blíži sa k svetovému trendu tematického vyučovania zameraného na praktické zručnosti. Hlavným partnerom projektu je spoločnosť Tatra banka a.s., pre ktorú sú vzdelanie a inovácie kľúčovou hodnotou. Projekt podporila aj spoločnosť Agemsoft a.s., ktorá je na Slovenku lídrom v oblasti digitálneho vzdelávania. V praxi išlo o kreatívnu hru, kde sa žiaci na chvíľu stali bankármi, novinármi a architektmi vlastného mesta. Hra rozvíjala vedomosti, kreativitu a naučené zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Počas celého projektu sme pracovali v 4 skupinách / 2 skupiny z 2.a 3. roč. a 2 skupiny zo 4. ročníka/, získavali sme bankovky, za ktoré si žiaci nakupovali svoje budovy. Žiaci si spoločne vymysleli názov mesta a názov bankoviek. Po rozdelení si každé družstvo budovalo svoju štvrť. Najzaujímavejšou časťou bolo námestie, ktoré budovali ýiaci spoločne.

 • Do galérie Zdravá strava kreatívne boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Volkovce
  Školská 1 951 87 Volkovce
 • 037 6304226

Fotogaléria