Voľné pracovné miesta

Kontakt

 • Základná škola Volkovce
  Školská 1 951 87 Volkovce
 • 037 6304226
  Služobný telefón 0910505334

Pondelok 18. 10. 2021

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vážení rodičia,

  deti dnes dostali oznam o platbe stravy na mesiac október 2021 vrátane preplatkov a nedoplatkov z mesiaca september 2021. Prosím, aby ste uvedenú sumu uhradili na č. účtu: SK47 0900 0000 000 231 96 76 73. Uveďte prosím VS 102021 a do poznámky meno a priezvisko dieťaťa. Termín splatosti je 20.10.2021. Ďakujem za spoluprácu.

  Jozefína Horváthová, vedúca ZŠS pri ZŠ Volkovce

 • Vážení rodičia,

  oznamujem Vám, že dňa 8. októbra 2021 (v piatok) z dôvodu celodennej odstávky elektrickej energie (od 7.30 h do 14.30 h) nebude zabezpečené školské stravovanie Vašich detí v školskej jedálni.

  Za porozumenie ďakujem.

  Jozefína Horváthová, vedúca ZŠS pri ZŠ Volkovce

 • Vážení rodičia, deti, ktoré ste prihlásili na stravu v školskej jedálni v školskom roku 2021/22 dostali domov oznam o sume, ktorá je vypočítaná na mesiac september 2021 (19 PD) vrátane preplatkov a nedoplatkov.

  Prosím Vás, aby ste túto sumu poukázali cez internetbanking na účet č. SK 47 0900 0000 000 231 967 673, kde uvediete aj VS 92021 a do poznámky napíšete meno a priezvisko dieťaťa.

  Dátum splatnosti je : 20.09.2021

  Ďakujem za pochopenie J. Horváthová, vedúca ŠJ Volkovce

 • Pokyny k začiatku školského roka:

  Slávnostné otvorenie školského roka o 8:00h v budove školy.

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ.

  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti .

  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška.

 • Riaditeľka ZŠ Volkovce oznamuje všetkým rodičom, že dňa 2.9.2021 o 15:00h sa uskutoční plenárne ZRPŠ v budove školy.

  Účasť rodičov povinná!

 • Milí rodičia,

  škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak. Prihlasovanie je možné prostredníctvom EduPage v čase od 18.08. 2021 do 25.08. 2021.

  Je nutné aby rodič vyjadril záujem a súhlas za každé svoje dieťa zvlášť.

  Prosím o vyjadrenie záujmu.

  Ďakujem, riaditeľka školy.

 • V mesiaci august 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktoré prinášajú od nového školského roka 2021/2022 nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

 • Riaditeľstvo ZŠ Volkovce oznamuje, že v dňoch od 28.06.2021 do 30.06.2021 v čase od 9:00h - do 14:00h bude vyplácať cestovné žiakom, ktorí dochádzajú do ZŠ Volkovce z Čiernych Kľačian. Žiadame rodičov, aby si prišli prevziať cestovné iba v tomto uvedenom čase a aby doržiavali hygienické požiadavky, ktoré platia v tejto mimoriadnej situácii.

  Ďakujem.

  riaditeľka školy

 • Zubria zvernica Lovce

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Volkovce
  Školská 1 951 87 Volkovce
 • 037 6304226
  Služobný telefón 0910505334

Fotogaléria