Voľné pracovné miesta

Kontakt

 • Základná škola Volkovce
  Školská 1 951 87 Volkovce
 • 037 6304226
  Služobný telefón 0910505334

Utorok 30. 11. 2021

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom celého druhého stupňa, že od 29.11. 2021 bude vyučovanie prebiehať prezenčnou formou / v škole/. Stravovanie pre žiakov 2. stupňa nie je možné zabezpečiť, preto odporúčame rodičov, aby si deti priniesli z domu stravu na celý deň. Vzhľadom na aktuálnu situáciu upravujeme školské vyučovanie max. do 12,45h .

  Podmienky nástupu do školy:

  • Žiadame rodičov, aby deti pred nástupom otestovali Ag samotestom v nedeľu alebo v pondelok ráno a na základe platné
 • Riaditeľka ZŠ Volkovce oznamuje rodičom a žiakom 1.2.3.a 4. ročníka, že na základe odporúčania RÚVZ Nitra od 29.11.2021/ pondelok/ do 6.12.2021/ vrátane/ bude v týchto ročníkoch prebiehať vyučovanie DIŠTANČNOU FORMOU cez Zoom.

  Žiaci majú nariadenú karanténu, preto prosím rodičov žiakov, aby dohliadli na dodržiavanie tejto karantény.

  Informácie ohľadom dištančného vzdelávania budú zaslané rodičom cez Edupage.

  Ďakujem za pochopenie a prajem pevné zdravie!

  Považanová

  riaditeľka školy

 • V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstúpila do platnosti 25.11.2021 riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci povinní nosiť rúško, respirátor alebo šatku v priestoroch školy. Žiadam rodičov, aby dali svojim deťom do školy 2 rúška.

  Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

  riaditeľka školy

  Celé znenie: Vyhláška ÚVZ SR č. 262/2021

 • Riaditeľka ZŠ oznamuje, že od 19.11.2021 majú žiaci 5. a 8. ročníka nariadenú RUVZ Nitra povinnú karanténu.

  Prosíme rodičov žiakov, aby dohliadli nato,aby žiaci týchto ročníkov túto karanténu dodržiavali. Ohľadom ďalších opatrení Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage.

  Od 22. 11. 2021 bude vyučovanie na celom 2. stupni prebiehať dištančnou formou cez Zoom podľa platného rozvrhu.

  Rodičia, ktorí si ešte neboli vyzdvihnúť 3. zásielku Ag samotestov, môžu tak urobiť v priebehu budúceho týždňa od 22.11.2021 v popoludňajších hodinách do 15,30h.

 • Vo štvrtok 11. novembra sme si v našej škole pripomenuli Deň vojnových veteránov. V západných krajinách sa tento pamätný deň označuje aj ako Deň červených makov, preto si všetci žiaci vyrobili na výtvarných výchovách vlčí mak a počas celého vyučovania sme mali mak pripnutý na hrudi. Štvrtá hodina patrila žiakom deviateho ročníka, ktorí vysvetlili ostatným žiakom prečo je symbolom práve vlčí mak a ozrejmili prečo si máme históriu pripomínať. Na konci vyučovania boli deviataci zapáliť sviečku k pamätníku obetiam padlým prvej a druhej svetovej vojny.

 • Vážení rodičia,

  oznamujem Vám, že deti dnes dostali oznam o platbe stravy na mesiac november 2021 ( výška sumy je 20 pracovných dní, vrátane preplatkov a nedoplatkov). Prosím Vás, aby ste túto sumu poukázali na účet SK47 0900 0000 000 231 96 76 73, kde do poznámky uvediete meno a priezvisko dieťaťa. Dátum splatnosti je 20.11.2021.

  Ďakujem za pochopenie. Jozefína Horváthová, vedúca ZŠS pri ZŠ Volkovce

 • Koncom októbra prebiehala na Slovensku súťaž tried základných a stredných škôl v precvičovaní slovíčok z cudzích jazykov cez aplikáciu Wocabee. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojila 5. a 7. trieda.

  V okresnom kole, ktorého sa zúčastnilo 17 tried, sa 7. trieda umiestnila na 2. mieste a 5. trieda na 3. mieste. Počtom nahratých bodov v priemere na žiaka bola 7. trieda najlepšia na Slovensku.

  Najusilovnejší žiaci - M. Marčák, A. Švec, K. Preinerová zo 7. ročníka a S. Homolová z 5. triedy boli zaradení v tejto súťaži medzi 100 najlepších žiakov z celého Slovenska.

 • Od 28.10.2021 do 29.10.2021 sú jesenné prázdniny. Vyučovanie začína v utorok 2.11.2021.
  Každý žiak po prázdninách predloží vyhlásenie o bezpríznakovosti v elektronickej alebo písomnej podobe.

 • Vážení rodičia,

  deti dnes dostali oznam o platbe stravy na mesiac október 2021 vrátane preplatkov a nedoplatkov z mesiaca september 2021. Prosím, aby ste uvedenú sumu uhradili na č. účtu: SK47 0900 0000 000 231 96 76 73. Uveďte prosím VS 102021 a do poznámky meno a priezvisko dieťaťa. Termín splatosti je 20.10.2021. Ďakujem za spoluprácu.

  Jozefína Horváthová, vedúca ZŠS pri ZŠ Volkovce

 • Vážení rodičia,

  oznamujem Vám, že dňa 8. októbra 2021 (v piatok) z dôvodu celodennej odstávky elektrickej energie (od 7.30 h do 14.30 h) nebude zabezpečené školské stravovanie Vašich detí v školskej jedálni.

  Za porozumenie ďakujem.

  Jozefína Horváthová, vedúca ZŠS pri ZŠ Volkovce

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Volkovce
  Školská 1 951 87 Volkovce
 • 037 6304226
  Služobný telefón 0910505334

Fotogaléria